Helse, miljø og sikkerhet

Hos Pro-Pipe Norway AS lægger vi stor vægt på, at vores aktiviteter udføres med maksimalt fokus på helse, mijø og sikkerhed.

Målsætning

  • At sikre et arbejdsmiljø, som giver grundlag for et sundhedsfremmende og meningsfyldt arbejde, som giver fuld tryghed mod fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har en velfærdsmæssig standard, som til enhver tid matcher den teknologiske og sociale udvikling i samfundet.
  • At informere medarbejderne og opkvalificere dem til at forstå og anvende HMS og kvalitetssikring i de daglige rutiner.
  • At reducere miljøskadelige påvirkninger, som kan undgås.
  • At følge norske love og regler.