Sentralgodkjenning

Pro-Pipe Norway AS har Sentralgodkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet. Sentralgodkjenning krever, at vi har dokumenteret vår gjennemføringsevne på projekter samt at alle medarbeidere har relevante faglige kompetanser.