Teknisk installasjon

Pro-Pipe monterer tekniske anlegg rundt fyr og kundesentral i samsvar med byggherrens tekniske beskrivelser og krav. Her montere vi både primær og sekundærsiden og tappevann.

Vi prosjekterer gjerne de aktuelle rør ledning visuelt. Den praktiske montasje av kundesentraler utføres med et sterkt fokus på både HMS, kvalitet og visuell bra resultat. Forskrifter og prosedyrar rundt varmt arbeid blir ivaretatt og dokumentert. NDT kontroll av Prosedyre sveis og trykktest inkludert.

Pro-Pipe gir og koordinerer vanlegvis også kjerneboring, isolasjon og branntettning på rør strek innenomshus.

Leveranse av kunde sentraler, prosjektering og dimensjonering samt elinstallasjon, utskifting av flow måler etc. kan eventuelt også utføres som en opsjon iht. nærmere avtale.