Helse, miljø og sikkerhet

Hos Pro-Pipe Norway AS legger vi stor vekt på, at våre aktiviteter utføres med maksimalt fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Målsettning

  • Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag et helsefremmende og meningsfylt arbeid, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har en velferdsmessig standard, som til enhver tid matcher den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.
  • Informere medarbeidere og kvalifisere dem til å forstå og anvende HMS og kvalitetssikring i de daglige rutiner.
  • Redusere miljøskadelige påvirkninger, som kan unngås.
  • Følge norske regler og lover.