Teknisk installasjon

Pro-Pipe monterer tekniske anlegg rundt fyr og kundesentral i samsvar med byggherrens tekniske beskrivelser og krav. Her monterer vi både primær, sekundærsiden og tappevann.

Vi prosjekterer gjerne de aktuelle rør ledninger visuelt. Den praktiske montasje av kundesentraler utføres med et sterkt fokus på både HMS, kvalitet og visuelt bra resultat. Forskrifter og prosedyrer rundt varmt arbeid blir ivaretatt og dokumentert. NDT kontroll av Prosedyre sveis og trykktest inkludert.

Pro-Pipe tilbyr og koordinerer vanligvis også kjerneboring, isolasjon og branntetting på rørledninger innendørs.

Leveranse av kunde sentraler, prosjektering og dimensjonering samt eletriske installasjoner, utskifting av flow måler og lignende. Kan eventuelt også utføres som en opsjon iht. nærmere avtale.